การเรียนยุคใหม่

การเรียนยุคใหม่
Education

รูปแบบการเรียนยุคใหม่ ช่วยให้เด็กฉลาดขึ้น

คงไม่มีใครปฏิเสธ ว่าการเรียนอะไรก็ตาม เราย่อมอยากได้เกรดดีๆ และต้องการมีความรู้เรื่องนั้นๆ มากที่สุด ที่สำคัญคือ ในส่วนของผู้ปกครอง ย่อมต้องการให้ลูกเป็นเด็กฉลาด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการศึกษาบ้านเรามักจะมีพูดถึงเรื่องของเกรดซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดผลการเรียนที่เราทุ่มเทกันมาตลอดทั้งเทอมดังนั้นสิ่งที่นักเรียนหลายคนคาดหวังคือเกรด

Read More